Hydrocortison.nl – Alles over het geneesmiddel

Hydrocortison.nl – Alles over het geneesmiddel

Cortisol is een andere naam voor Hydrocortison, een bijnierschorhormoon. Prednison is een veelgebruikte merknaam van Cortisol als geneesmiddel. Artsen schrijven Hydrocortison voor bij bijnierziekten zoals de ziekte van Addison en de ziekte van Cushing, bij huidziekten zoals eczeem, bij auto-immuunziekten, bij astma en bij COPD (zoals chronische bronchitis en longemfyseem).

Cortisol zorgt ervoor dat de hersenen bij stress goed functioneren. Het werkt bloedsuikerverhogend. Het is nodig om energie, zouten en mineralen vrij te maken en op te slaan. Verder remt het ontsteking en overgevoeligheidsreacties. Vanwege de eigenschappen van cortisol bij vermindering van de algemene afweer en immuniteit worden afgeleiden van dit hormoon veel gebruikt als geneesmiddel. Echter is het voor mensen in grote hoeveelheden schadelijk. Het is voornamelijk bij revalidatie zeer veel aanwezig in het lichaam. Het is dan ook van belang dat bij revalidatie niet alleen wordt gelet op lichamelijke revalidatie, maar ook mentale en psychologische revalidatie.

Het is een natuurlijk voorkomend bijnierschorshormoon met een belangrijke invloed op de koolhydraatstofwisseling en minder invloed op electrolytenhuishouding. Na de orale toediening wordt het snel uit de darm geresorbeerd. Hydrocortison wordt in de lever gemataboliseerd, de metabolieten (o.a. tetrahydrocortison en dihydrocortisol) worden met de urine uitgescheiden. De eliminatie verloopt snel, de biologische halfwaardetijd is ongeveer 100 minuten. Hydrocortisonacetaat is de azijnzure ester van hydrocortison en is nagenoeg onoplosbaar in water. Wordt voornamelijk uitwendig toegepast. Een suspensie van hydrocortisonacetaat en kan intra-articulair worden toegediend. Hydrocortisonbutyraat wordt uitsluitend uitwendig gebruikt. Cutane preparaten met Hydrocortison en hydrocortisonacetaat zijn zwak werkzaam (klasse 1) en die met hydrocortisonbutyraat vrij sterk werkzaam (klasse 2).

Gebruik en bijwerkingen

Verkrijgbaar als:

– Buccalsone zuigtabletten a 2 mg
– Hydrocortison, creme a 1%, poeder voor injectievloeistof a 100 mg, tabletten a 20 mg, zalf a 1%.
– Solu-Cortef, poeder voor injectievloeistof a 100 mg

Bijwerkingen.
Cutaan: dunner wordende huid. Vertraagde wondgenezing. Acne. Zweten. Kleine bloedingen in de huid.
Oraal/intraveneus: maagdarmstoornissen, osteoporose, cardiovasculair

Interacties.
Risico op maagbloedingen bij gelijktijdig gebruik van NSAID’s neemt toe

Gebruikt bij
Behandeling van bijnierschorsinsufficientie (ziekte van Addison) bestaat o.a. uit toeding van tabletten Hydrocortison (15-25 mg per dag). Tijdens een Addison crisis is intraveneuze toepassing van een hoge dosis Hydrocortison vereist (bv. 4x daags 100 mg i.v.). Wanneer door een bijkomende ziekte, trauma of operatie de cortisolbehoefte van de patient stijgt, moet de dagdosis Hydrocortison verdubbeld of verdrievoudigd worden.

-Locoid Crelo, huidemulsie a 0,1%

Dosering:individueel. Cutaan 1-2x daags aanbrengen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *