Wat verandert met de huishoudelijke hulp in 2015?

Wat verandert met de huishoudelijke hulp in 2015?

Mensen die in 2014 ondersteuning in het huishouden ontvangen, zullen  vanaf 1 januari 2015 bij één op de vier gemeente zelf opzoek moeten voor deze hulp. Bijvoorbeeld bij familie of kinderen. Oorzaak is de bezuiniging op huishoudelijke hulp in  de WMO.  Er zijn nog wel gemeenten die ook in 2015 de huishoudelijke hulp deels blijven vergoeden. Hierdoor  kan het dus zijn dat gemeente A de huishoudelijke hulp vanaf 2015 niet meer vergoed, terwijl buurgemeente B dit nog wel doet.

In een steekproef  van de NOS onder 20 gemeente blijken de verschillen bij vergoedingen van de hulp. In gemeenten (zoals Achtkarspelen (Fr) en Valkenswaard (N-Br) moet de zorgvrager zelf de huishoudelijke hulp betalen, terwijl in  Groningen het schrappen van de huishoudelijke hulp pas een jaar later in gaat.

Hoe deze verschillen kunnen ontstaan wordt uitgelegd in onderstaand filmpje. Hierin worden de resultaten van een  onderzoek door Binnenlands Bestuur  besproken in het Radio1 Journaal.  Dit interview  geeft goed aan wat gaat veranderen in de ondersteuning van de huishoudelijke hulp in 2015.

Huishoudelijke hulp stopt in 2015

Één op de vier gemeenten stopt in 2015 helemaal met de huishoudelijke hulp.  Dit betekent dat veel mensen de hulp vanaf 1 januari 2015 zelf moeten gaat regelen en betalen. Zit een zorgvragen op sociaal minimum, dan is vaak wel bijzondere bijstand mogelijk.

Bij andere gemeentes stopt de ondersteuning niet helemaal, maar wordt  geschrapt in het aantal uren of de gemeente gaat de eenvoudige schoonmaakhulp anders organiseren.

Wat betekent dit concreet?

In overleg met de gemeente en de zorgvrager wordt bepaalt wat er dan moet gebeuren voor een ‘schoon en leefbaar huis’.  Nadrukkelijk gekeken wat de cliënt, familie en buren zelf nog kunnen doen.

  • Bij 25% van de gemeente stopt de ondersteuning huishoudelijke hulp in 2015;
  • Bij gros van de gemeente versobert de ondersteuning (vermindering uren)
  • Uitgangspunt “schoon en leefbaar huis”.: wat kan de cliënt en familie zelf doen.
  • Nog niet alle cliënten zijn geïnformeerd, soms alleen per brief. Dit mag niet volgens de wet.
  • Wettelijk dient de gemeente in overleg met de zorgvragen komen tot afspraken een brief is niet voldoende.
  • Er is ook voorzien in een redelijke overgangsperiode van 6 maanden

Er zijn dus duidelijke verschillen per gemeente.

Infographic: Veranderingen in de huishoudelijke hulp per gemeente

 

Veranderingen huishoudelijke hulp per gemeente


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *