Veranderingen in de zorg voor 2017

Veranderingen in de zorg voor 2017

Op Prinsjesdag is definitief bekend gemaakt welke veranderingen er zijn voor de zorgverzekering 2017. Er is veel discussie geweest over het eigen risico, maar deze blijft toch hetzelfde als in 2016, op 385 euro. De maximale zorgtoeslag stijgt met 2 euro per maand, de maandelijkse premie kan erg verschillen per zorgverzekeraar en het basispakket is op een aantal punten gewijzigd.

Eigen risico

Er is veel discussie geweest over het eigen risico. Voornamelijk de linkse partijen in de politiek hadden het voorstel het eigen risico flink te verlagen. Om dit mogelijk te maken zou de premie jaarlijks 200 euro omhoog moeten en dit is alsnog voor personen met lagere inkomens niet te betalen. Voor 2017 blijft het eigen risico nog op 385 euro, maar het is goed mogelijk (gezien de politieke belangstelling) dat dit in de komende jaren voor het eerst gaat dalen.

Zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag in 2017 zal stijgen met ongeveer 2 euro per maand. De zorgtoeslag zal stijgen, maar de maandelijkse premie van een zorgverzekering ook. Overigens wordt elk jaar de inkomensgrens voor personen die recht hebben op een zorgtoeslag enigszins verlaagt. Het kan dus zijn dat je dit jaar nog wel recht had op zorgtoeslag maar in 2017 niet meer.

Belangrijkste wijzigingen basispakket

Er zijn voornamelijk zaken gewijzigd aan het basispakket van zorgverzekeringen. Er is discussie geweest over of de werelddekking voor spoedeisende hulp uit het basispakket gehaald moest worden. Deze blijft toch onder het basispakket vallen. Wel kan het zo zijn dat je maar een maximale vergoeding krijgt gebaseerd op Nederlandse tarieven. Wil je toch extra verzekerd op reis gaan, kijk dan naar een geschikte aanvullende verzekering. De volgende zaken zijn verder de belangrijkste wijzigingen in het basispakket:

• Plastische chirurgie met medische noodzaak zullen worden vergoed zoals bovenooglidcorrectie, medische besnijdenis en borstprothese.
• Fysiotherapie bij etalagebenen zullen worden vergoed tot 37 behandelingen.
• Een vergoeding voor fronttandvervanging voor jongeren tot en met 22 jaar, mits deze niet voor het 18e levensjaar beschadigd zijn.
• Kortdurend verblijf in een zorginstelling (eerstelijnsverblijf) zal voortaan vallen onder de basisverzekering.
• De eigen bijdrage voor implantaatgedragen gebitsprothesen zal veranderen van een vast bedrag van 125 euro naar 8% en 10% voor respectievelijk de onder- en bovenkaak.
• Voor dieetpreparaten en andere bepaalde zorgprogramma’s komt het eigen risico te vervallen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *